Administraties

VANAF 1 JANUARI 2017 WORDEN DE WERKZAAMHEDEN VAN DE GRAAF ACCOUNTANCY VOORTGEZET DOOR BILANX TE ALMELO. VOOR VERDERE INFORMATIE KUNT U CONTACT OPNEMEN PER MAIL INFO@BILANX.NL OF PER TELEFOON 0546-549526

Wij als MKB-accountant zijn bij uitstek de deskundige die u kunt 
inschakelen om samen met u de administratie in te richten. Tot uw administratie behoren alle gegevens die u vastlegt over uw onderneming, op papier of digitaal. De administratie is in feite een complete weergave van uw bedrijfsproces: relaties, debiteuren, crediteuren, goederen, personeel, projecten en financiën. Houdt u uw administratie goed bij, dan wordt het voor u een stuk makkelijker om te zien of uw bedrijf zich ontwikkelt zoals u had verwacht en of uw toekomstbeslissingen verantwoord zijn. 

Als ondernemer bent u bovendien wettelijk verplicht om een administratie bij te houden. Deze vormt immers de basis voor uw belastingaangiften. De Belastingdienst moet alle gegevens die van belang zijn voor de belastingheffing (vennootschaps-, omzet-, loon- en inkomstenbelasting) eenvoudig kunnen controleren. Belangrijker dan de jaarrekening (externe financiële verslaggeving) is de eigen interne financiële verslaggeving, waarbij dan met name de tijdigheid en een behoorlijke mate van betrouwbaarheid van de financiële informatie van belang zijn. In ieder geval blijkt vaak dat een goede interne financiële informatievoorziening noodzakelijk is voor een goede bedrijfsvoering.

Wij kunnen u behulpzaam zijn met het voeren van de financiële administratie op de volgende wijzen:

  • wij verzorgen volledig voor u de administratie in onze boekhoudpakketten
  • wij assisteren bij het voeren van de administratie in uw boekhoudpakket
  • een combinatie: zowel u als wij verzorgen de administratie, meestal via online-boekhouden
  • u voert zelf de administratie en wij controleren achteraf of de administratie goed is verwerkt

Administraties

Contact

De Graaf Accountancy

Bezoekadres
Lübeckstraat 19
7575 EE Oldenzaal

Tel. 053 431 91 19
Fax. 053 431 93 15
E-mail info@degraafra.nl