Financieel herstel

VANAF 1 JANUARI 2017 WORDEN DE WERKZAAMHEDEN VAN DE GRAAF ACCOUNTANCY VOORTGEZET DOOR BILANX TE ALMELO. VOOR VERDERE INFORMATIE KUNT U CONTACT OPNEMEN PER MAIL INFO@BILANX.NL OF PER TELEFOON 0546-549526

Waarom in financiële nood lang wachten met actie?

Tegenvallende omzetten, slechte resultaten, financiële nood, liquiditeitskrapte, meer bankkrediet nodig, reorganisatie, sanering, niet-meedenkende bankier etc. Geen enkele ondernemer wil graag voorgaande negatieve terminologie bezigen, of zelfs maar er bij stil staan dat binnen zijn onderneming genoemde zaken zich voordoen. Toch is het van belang tijdig actie te nemen als het met het bedrijf wat moeizamer gaat.

Op het moment dat het even tegen zit bij een bedrijf en er juist dan meer behoefte is aan financiële middelen, dan blijkt vaak dat de huisbankier maar moeilijk in de financiële nood kan of wil meedenken. Het gevolg is dan vaak voortdurende krapte in de geldmiddelen, waardoor schulden oplopen, daardoor een slechtere relatie ontstaat met de crediteuren en die op een gegeven moment ook minder bereid zijn om krediet te verlenen en er nog meer krapte ontstaat. Met andere woorden er ontstaat een vicieuze cirkel die maar moeilijk is te doorbreken en als uiteindelijk gevolg kan het zelfs leiden tot een faillissement.

Om te voorkomen dat wordt gewacht met actie tot het moment dat er geen redden meer aan is, dient de financieel moeilijke situatie tijdig onderkend te worden en vaak betekent dit dat er dan toch extern advies moet worden ingewonnen. Vaak kan een beperkt aantal gesprekken met een extern adviseur al leiden tot de inzichten om het tij te keren.

De Graaf Accountancy heeft een zogenaamde quick-scan ontwikkeld om binnen een kort tijdsbestek de mogelijkheden van het financieel noodlijdende bedrijf op financieel herstel op korte termijn in kaart te brengen. De doelstelling van deze quick-scan is om in principe op basis van één bespreking met de directie tot het inzicht te komen of financieel herstel van de onderneming redelijkerwijs binnen afzienbare tijd realiseerbaar is. 

De verzameling van de informatie en de benodigde gegevens voor de quick-scan gebeurt tijdens deze bespreking.Binnen enkele werkdagen wordt de quick-scan dan verder uitgewerkt en wordt een rapport vervaardigd die mondeling zal worden toegelicht. In dit rapport staan dan de mogelijkheden op en alternatieven tot het bereiken van financieel herstel.

Samen met de leiding van het bedrijf kan dan verder de route worden uitgestippeld hoe de financiële reorganisatie verder gestalte te geven, waarbij De Graaf Accountancy natuurlijk graag behulpzaam wil zijn.

Voor meer informatie kijk ook eens op onze pagina
Doorstart.


Financieel herstel

Contact

De Graaf Accountancy

Bezoekadres
Lübeckstraat 19
7575 EE Oldenzaal

Tel. 053 431 91 19
Fax. 053 431 93 15
E-mail info@degraafra.nl