Doorstart

VANAF 1 JANUARI 2017 WORDEN DE WERKZAAMHEDEN VAN DE GRAAF ACCOUNTANCY VOORTGEZET DOOR BILANX TE ALMELO. VOOR VERDERE INFORMATIE KUNT U CONTACT OPNEMEN PER MAIL INFO@BILANX.NL OF PER TELEFOON 0546-549526

Is er leven na een faillissement?

Ondanks het feit dat in principe altijd alle inzet gericht moet zijn op het redden van de bestaande onderneming van de ondergang, kan het soms beter zijn op een gegeven moment om alle energie en motivatie te richten op een realisatie van een succesvolle doorstart van de faillerende onderneming.

Vaak kan een zorgvuldig voorbereide doorstart het bedrijf weer de nodige elan geven om weer succesvol te gaan ondernemen, waarbij het juk van de oplopende schulden kan worden afgeworpen. Toch wordt in de meeste gevallen tot het uiterste geprobeerd om te voorkomen dat de bestaande onderneming in een faillissement terecht komt. Dit traject kost veelal zoveel tijd en energie van de ondernemer en zijn medewerkers, dat er geen tijd en/of energie overblijft om, nadat blijkt dat een faillissement onafwendbaar is geworden, nog een keer alles op alles te zetten om een succesvolle doorstart te realiseren.

Daarom is het zo belangrijk tijdig een inschatting te maken van de overlevingskansen van de onderneming. Mocht de conclusie ten aanzien van de overlevingskansen negatief zijn, dan is het zaak om zo snel als mogelijk extern advies in te winnen en die zaken voor te bereiden om een doorstart van de faillerende onderneming mogelijk en succesvol te maken.

Als uit de quick-scan (zie financieel herstel) blijkt dat een faillissement onafwendbaar is, dan zullen snel voorbereidingen getroffen moeten worden om in ieder geval de onderneming na het faillissement zo succesvol mogelijk te laten doorstarten.

De Graaf Accountancy heeft een standaardaanpak ontwikkeld om na te gaan welke zaken van belang zijn in de voorbereiding van een succesvolle doorstart. Samen met de directie van de onderneming zal dan een doorstartplan opgezet worden. Uit dit doorstartplan zal een checklist cq een actiepuntenlijst voortvloeien die als leidraad dient voor de te verrichten taken en de verdeling van die taken over interne medewerkers (vaak zeer beperkt in aantal in verband met de vertrouwelijkheid van de doorstart) en externe deskundigen.

Vervolgens zal een drukke en hectische tijd aanbreken voor de betrokken mensen in de voorbereiding van de doorstart. Ook flexibiliteit van betrokkenen is belangrijk. De Graaf Accountancy is bereid om de nodige bijdragen te leveren in dit proces.

Doorstart

Contact

De Graaf Accountancy

Bezoekadres
Lübeckstraat 19
7575 EE Oldenzaal

Tel. 053 431 91 19
Fax. 053 431 93 15
E-mail info@degraafra.nl